UTRUSTNINGSLISTA


Nedan finner ni en lista över utrustningen för Mastering.


Mastering


Prism Maselec MLA-2 Stereo Compressor
Prism Maselec MEA-2 Stereo Equalizer
Prism Maselec MPL-2 Stereo Limiter
TC-Electronics System 6000
Dolby 740