LJUDPRODUKTION


På OAL har vi två kompletta studios, Studio 1 som är den större av de två med rejält tilltagna inspelningsrum och Studio 2 som lämpar sig för såväl musik som övrigt ljudarbete. Vi har utöver detta flertalet redigeringssviter. Samtliga rum är länkade analogt för största möjliga flexibilitet och valmöjlighet.

STUDIO 1


Studio 1 byggdes i sitt första utförande och stod färdig för produktionsarbeten redan hösten -75. Studion, som är på hela 120kvm, är konstruerad med akustiska förtecken och avskärmning är möjlig med hjälp av skjutbara glasdörrar. Kontrollrummet är utrustat med ett 48-kanals analogt mixerbord med inspelningsmöjligheter analogt på 2"-tape eller digitalt till Pro Tools och Logic eller Alesis HD24.


ARTISTLISTA | UTRUSTNINGSLISTA | PLANRITNING | BILDARKIV

STUDIO 2


Studio 2 är speciellt konstruerad för pre-production där en ytmässigt mindre resurs är tillräcklig och fokuserat till kontrollrummet. Tekniken är uppbyggd kring ett 40-kanals analogt mixerbord. Med ett 18kvm stort inspelningsrum är studion särskilt lämplig vid sång- och instrumentpålägg. Inspelning görs till ett Pro Tools MixPlus system med Apogee AD-8000 med möjlighet till mixning i 5.1.


UTRUSTNINGSLISTA | BILDARKIV

LJUDREDIGERING


Ljudredigeringen är uppbyggd kring Pro Tools och Logic 8 på en MacPro 2GHz Quadcore. Detta ger möjlighet till redigering och mixning internt i ProTools samt Logic såväl som redigering till video och mastering. Vi tar emot samtliga ljudformat på CD, DVD, DAT eller analoga band med eller utan brusreducering.Till och med 78-varvs skivor kan vi ta hand om.


BILDARKIV

MASTERING


Vi mastrar över MASELEC MASTER SERIES från Prism Sound för optimal kvalitét i den analoga bearbetningen av ljudmaterialet. Vi använder också TC M-6000 efter önskemål för en digital bearbetning av ljudet. Den ger oss även möjlighet att mastra 5.1-material. Vi hanterar formaten 1/4", 1/2" med Dolby SR eller Dolby A samt DAT och samtliga digitala format.


UTRUSTNINGSLISTA | BILDARKIV